Venezuelan oikeuslaitos hillitsee tukahduttamista, YK: n oikeuksien paneeli sanoo

Valiñas sanoi, että paneeli jatkaa raportissa yksilöityjen rikosten tutkimista, mutta lisäsi, että toinen raportti, jonka se esittää ihmisoikeusneuvostolle ensi viikolla, keskittyi Venezuelan oikeusjärjestelmän toimintaan ja analysoi yksityiskohtaisesti 183 pidätystä.

Venezuelan viranomaiset eivät päästäneet paneelin jäseniä maahan eivätkä vastanneet mihinkään 17: stä viime vuoden aikana hallitukselle lähetetyistä kirjeistä, joissa he pyysivät tietoja. Paneeli perusti johtopäätöksensä 177 haastatteluun nykyisten ja entisten tuomareiden, syyttäjien ja muiden oikeusjärjestelmän henkilöiden kanssa sekä väkivallan uhrien asianajajien kanssa. He lukivat myös tuhansia sivuja oikeudellisia asiakirja -aineistoja, mukaan lukien pidätys- ja etsintämääräykset.

Lautakunnan haastattelemista 86 tuomarista, syyttäjästä ja puolustusasianajajasta lähes kaikki – 98,2 prosenttia heistä, paneelin mukaan – ilmoittivat, että poliittisia tapauksia ei tutkittu tai syytetty lain mukaisesti.

Tuomarit ja syyttäjät saivat ohjeita siitä, miten heidän oli edettävä, paneeli sanoi, ja he näyttivät usein olleen ”avainrooleja” väärinkäytösten kattamisessa – esimerkiksi mahdollistaneet mielivaltaisen pidätyksen turvautumalla perusteettomiin pidätysmääräyksiin, pitkiin esitutkintavankeuksiin ja rikosoikeudellisiin syytteisiin perustuu laittomasti hankittuihin tai väärennettyihin todisteisiin, mukaan lukien kidutuksella saadut todisteet.

Monet vastaajista paneelin analysoimissa 183 syytetoimissa sanoivat, että heitä oli kidutettu tai kohdeltu raa’asti, mukaan lukien seksuaalinen väkivalta, ja 67 vastaajasta oli esiintynyt oikeudessa osoittamalla selviä väärinkäytöksiä.

“Kidutussyytöksiä kuulevien tuomareiden toiminnalla ja laiminlyönnillä oli tuhoisia seurauksia uhreille, mukaan lukien kidutuksen jatkuminen ja terveyden heikkeneminen”, paneeli sanoi. Yksi pidätetty oli saanut keskenmenon kidutuksesta sen jälkeen, kun tuomari oli palauttanut hänet armeijan vastustustiedustelupalvelun huostaan, jonka hän väitti käyttävän häntä hyväkseen.

Mutta tuomarien, syyttäjien ja asianajajien vastustaminen poliittiseen puuttumiseen on myös riskialtista, paneeli totesi. Yli puolet kyselylomakkeeseen vastanneista puolustusasianajajista sanoi joutuneensa uhkauksiin ja häirintään, ja lähes puolet entisistä tuomareista ja syyttäjistä, joihin paneeli otti yhteyttä, olivat paenneet maasta turvallisuussyistä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *