Japanin Fukushiman jäteveden suunnitelma kohtaa epäluottamuksen muurin Aasiassa

TOKYO – Vuoden 2019 loppupuolella Japanin hallitus kutsui koolle 22 maan diplomatit tiedotustilaisuuteen yli miljoonan tonnin jätevesien käsittelystä Fukushiman lamautetuista ydinreaktoreista.

Varastotila oli loppumassa nopeasti, viranomaiset selittivät ja harkitsivat useita ratkaisuja. Heidän joukossaan oli poistaa haitallisimmat radioaktiiviset aineet vedestä ja vapauttaa ne sitten vähitellen mereen. Diplomaatit eivät esittäneet vastaväitteitä, Japanin ulkoministeriö sanoi.

Tiistaina, kun Japani virallisesti ilmoitti toteuttavansa suunnitelman, veitset tulivat ulos. Etelä-Korea tuomitsi sen “täysin sietämättömäksi” ja kutsui Japanin suurlähettilään. Kiina mainitsi “vakavia huolenaiheita”. Taiwan esitti myös voimakkaita vastaväitteitä.

Japani on hylännyt suunnitelmansa kritiikin epätieteellisenä sanomalla, että puhdistettu vesi on hyvin turvallisuusnormien mukaista, ja huomauttanut, että tällaiset päästöt valtameriin ovat rutiinia ympäri maailmaa. Mutta sen argumentti, kuten tiistain reaktio osoitti, jättää Tokion kauas voittamasta naapureiden luottamusta. Haaste vaikeutti entisestään kasvavia alueellisia jännitteitä useissa kysymyksissä.

Vaikka vuoden 2019 kokouksen lähettiläät ovat saattaneet pitää ajatuksensa itsessään, ei ole mikään salaisuus, että monet maat suhtautuvat siihen epäluuloisesti Japanin ydinonnettomuuden käsittely. Kiina ja Etelä-Korea ovat 15 maassa tai alueella, jotka ovat kieltäneet tai rajoittaneet elintarvikkeiden tuontia Fukushimasta huolimatta Japanin hallituksen runsaista ponnisteluista osoittaa, että alueen tuotteet riisistä kaloihin ovat turvallisia syödä.

Kansainväliset asianajajaryhmät, kuten Greenpeace, ovat myös arvostelleet hallituksen päätöstä väittäen, että kyseessä on kustannuksia säästävä toimenpide, joka jättää huomiotta mahdolliset ympäristövahingot. Ryhmä kannattaa jätteiden sijasta lisävarastojen rakentamista.

Jopa kotona ajatus veden kaatamisesta, käsitelty tai ei, vammautuneesta kasvista merelle on epäsuosittu. Japanilaisen Asahi Shimbun -lehden viime vuoden lopulla tekemässä kansallisessa kyselyssä 55 prosenttia vastaajista vastusti suunnitelmaa.

Se on vielä vähemmän tervetullut itse Fukushimaan, jossa asukkaat pelkäävät, että pelkkä käsitys riskistä tuhoaa paikallisen kalastusteollisuuden, joka on toivonut elpymistä vuosikymmenen itsensä asettamien rajojen jälkeen.

Ilmoittaessaan päätöksestään tiistaina Japanin hallitus sanoi, että se ei enää voi välttää jätevettä. Virkamiesten mukaan he käyttivät yli kuusi vuotta pohtimaan erilaisia ​​vaihtoehtoja vedelle – tällä hetkellä tarpeeksi 500 olympiakokoisen altaan täyttämiseen – ennen kuin he sopivat nykyiseen suunnitelmaan.

Fukushiman tehtaalla on yli 1,25 miljoonaa tonnia jätevettä yli 1000 säiliössä. Kolmen vuonna 2007 vaurioituneen reaktorin jäähdytysprosessi vuoden 2011 maanjäristys ja tsunami tuottaa yli 150 tonnia päivässä.

Suunnitelman mukaan tehokkaita suodattimia käytetään kaiken radioaktiivisen aineen poistamiseen vedestä paitsi tritium, vetyisotooppi, jonka asiantuntijoiden mukaan pieninä annoksina ei ole haitallista ihmisten terveydelle. Tuloksena olevan tuotteen säteilytasot ovat hallituksen mukaan alhaisemmat kuin juomavedessä. Japanin on tarkoitus aloittaa veden vapauttaminen vuonna 2023 prosessissa, jonka odotetaan kestävän vuosikymmeniä.

Kotimaan mielen helpottamiseksi viranomaiset ovat asettaneet annosmittareita prefektuurin ympärille tarkkailemaan säteilytasoja ja suorittamaan rutiiniseulontoja alueen merenelävistä. Hallitus on järjestänyt suunnitelmasta julkiset kuulemiset Fukushimassa ja Tokiossa.

Viranomaisten mukaan he ovat keskustelleet asiasta laajasti myös muiden maiden kanssa ja kansainvälisillä foorumeilla. Tiistaina tiedotustilaisuudessa japanilainen virkamies sanoi, että maa oli järjestänyt 108 ryhmätilaisuutta diplomaateille Japanissa ja tavannut ilmoituksen päivänä Kiinan ja Etelä-Korean edustajia selittääkseen päätöstä.

Yhdysvallat ilmoitti tukevansa suunnitelmaa. Myös kansainvälinen atomienergiajärjestö hyväksyi sen ja sanoi lausunnossaan, että se oli “maailmanlaajuisen käytännön mukainen, vaikka Fukushiman tehtaan suuri vesimäärä tekee siitä ainutlaatuisen ja monimutkaisen tapauksen”.

Kuilu tällaisten rauhoitusten ja kodin lähelle suuntautuneiden reaktioiden välillä oli silmiinpistävä.

Alueen suuttumus on “aivan ymmärrettävää”, sanoi suunnitelmaa vastustava Nanako Shimizu, Japanin Utsunomiyan yliopiston kansainvälisten suhteiden apulaisprofessori.

“Jos Etelä-Korea tai Kiina ilmoittaisi saman asian, olen varma, että myös Japanin hallitus ja valtaosa japanilaisista vastustaisi”, hän sanoi.

Alueen hallitukset tuntevat todennäköisesti kotimaisia ​​painostuksia vahvan kannan ottamiseksi, sanoi Japaniin ja Etelä-Koreaan erikoistunut Kongun kansallisen yliopiston Gongjussa, Etelä-Koreassa, kansainvälisten suhteiden apulaisprofessori Eunjung Lim.

Riippumatta siitä, ovatko heidän huolensa järkeviä vai eivät, monet alueen ihmiset “ovat hyvin, hyvin huolissaan siitä, mitä tapahtuisi, jos tämä radioaktiivinen materiaali tulisi lähimereemme ja saastuttaisi resursseja”, hän sanoi.

Jopa parhaimmissa olosuhteissa Japanilla olisi “todella vaikeaa suostuttaa naapureitaan hyväksymään tällainen päätös, koska se ei tietenkään ole meidän syytä. Se on Japanin vika, joten miksi meidän täytyy kokea tällaisia ​​vaikeuksia? ” hän lisäsi.

Alueelliset jännitteet ovat tehneet ympäröivistä maista vielä vähemmän vastaanottavaisia ​​suunnitelmalle. Viime vuosina alueelliset riidat ja erimielisyydet kauppaan ja historiallisiin kysymyksiin liittyen toiseen maailmansotaan ovat kiristäneet Japanin suhteita Kiinaan ja Etelä-Koreaan, millä on sivuvaikutuksia hallitusten vuoropuheluun monenlaisissa kysymyksissä.

Kiina varoitti Japania tiistaina tekemästä mitään päätöstä neuvottelematta edelleen kansainvälisen yhteisön kanssa sanomalla, että se “pidättää itsellään oikeuden ryhtyä lisätoimiin”.

Etelä-Korea syytti lausunnossaan Japania “yksipuolisista toimista” pyytämättä neuvotteluja ja yhteisymmärrystä Etelä-Korean kanssa, joka “on lähinnä Japania”.

Jotkut Japanissa katsovat, että tällaisiin valituksiin on vastattava enemmän kuin tieteellisin perustein. Shunichi Tanaka, entinen ydinalan sääntelyviranomaisen puheenjohtaja, sanoi, että kritiikki pilkkassi tekopyhyyttä.

Etelä-Korea itse käyttää neljää raskasvesireaktoria, jotka johtavat tavallisesti tritiumia sisältävää vettä korkeammalle tasolle kuin Fukushimassa suunnitellut, hän sanoi äskettäisessä haastattelussa.

“Kun Etelä-Korea esittää tällaisia ​​väitteitä, meidän ei pitäisi olla hiljaa, meidän on kumottava ne asianmukaisesti”, hän sanoi.

Japanin kohtaama haaste ei kuitenkaan ole useless globaalilla tasolla. Kotona monet ovat haluttomia luottamaan hallitukseen tai Tepcoon, ydinvoimalan operaattoriin.

Parlamentaarinen valiokunta totesi, että sulatukset olivat seurausta valvonnan puutteesta ja hallituksen, laitoksen omistajan ja sääntelyviranomaisten välisestä yhteistyöstä. Ja Tepco joutui perumaan väitteet siitä, että se oli käsitellyt suurimman osan jätevesistä. Itse asiassa se oli käsitellyt kokonaan useless noin viidenneksen, mikä johtui epäonnistumisesta puhdistaa suodattimia puhdistamisjärjestelmässä riittävän usein.

Viime kädessä Japani on taistelussa muuttamaan käsityksiä, joko oman hallituksensa luotettavuudesta tai puhdistetun veden aiheuttamista riskeistä, sanoi Chir Gakuinin yliopiston professori Hirohiko Fukushima, joka on erikoistunut paikallishallinnon kysymyksiin.

Fukushimassa hallituksen vastaus paikallisiin huolenaiheisiin on usein tullut niin korkealla kädellä, hän sanoi. Tämän näkemyksen muuttaminen vaatii viranomaisia ​​parantamaan päätöksensä avoimuutta ja rakentamaan uusia suhteita, hän sanoi.

“Minun näkökulmastani”, hän lisäsi, “Japanin on todennäköisesti vaikea vakuuttaa ulkomaisia ​​maita, vaikka se ei edes pysty vakuuttamaan omia kansalaisiaan.”

Choe Sang-Hun osallistui raportointiin Soulista. Albee Zhang osallistui Shanghain tutkimukseen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *